ข่าวนโยบาย/ข่าวบอร์ดบีโอไอ

บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน 15 กันยายน 2560

บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม "การเกษตรสมัยใหม่" พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม - การเกษตร 15 กันยายน 2560

บอร์ดบีโอไอส่งเสริม "การเกษตรสมัยใหม่" พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มขีดแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม - การเกษตร

บีโอไอให้ส่งเสริม 5 โครงการสานฝันคนกรุงฯ ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ชมพู-เหลือง 27 กรกฎาคม 2560

บีโอไอให้ส่งเสริม 5 โครงการสานฝันคนกรุงฯ ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ชมพู-เหลือง

บีโอไอผนึกกำลัง 5 หน่วยงานรัฐ เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง หาผู้เชี่ยวชาญป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 03 กรกฎาคม 2560

บีโอไอผนึกกำลัง 5 หน่วยงานรัฐ เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง หาผู้เชี่ยวชาญป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

BOI board approves promotion for digital infrastructure project and extends investment promotion for SEZs to the end of 2018 16 มิถุนายน 2560

BOI board approves promotion for digital infrastructure project and extends investment promotion for SEZs to the end of 2018

สุวิทย์แจงลงทุนจริงเกิดต่อเนื่องเน้นกลุ่ม R&D วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 11 พฤษภาคม 2560

สุวิทย์แจงลงทุนจริงเกิดต่อเนื่องเน้นกลุ่ม R&D วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

หน้า 1 / 3