บีโอไอฟื้นส่งเสริมกิจการผลิตอาหารสัตว์ - ส่วนผสมอาหารสัตว์ หนุนไทยเป็นฐานการวิจัยพัฒนาและผลิตอาหารสัตว์ของภูมิภาค

31 ตุลาคม 2559
บีโอไอฟื้นส่งเสริมกิจการผลิตอาหารสัตว์ - ส่วนผสมอาหารสัตว์
หนุนไทยเป็นฐานการวิจัยพัฒนาและผลิตอาหารสัตว์ของภูมิภาค

 
     คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์อีกครั้ง หวังสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นฐานการวิจัยพัฒนาและผลิตอาหารสัตว์ของภูมิภาคพร้อมเห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขการส่งเสริมคลัสเตอร์อากาศยาน

     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเปิดให้การส่งเสริมการผลิตอาหารสัวต์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะแบ่งเป็น 2 กรณ๊ คือ 1 หากมีเฉพาะขั้นตอนการผลิต จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีตามประเภท B1 และกรณีที่ 2 หากมีการลงทุนด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม