การปรับโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนใหม่

06 ตุลาคม 2560
ด้วยสำนักงานฯ จะปรับโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 เป็นต้นไป