​บีโอไอเดินหน้าช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือ

01 พฤศจิกายน 2560
บีโอไอเดินหน้าช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือ

     บีโอไอเดินหน้าขยายกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือ นำผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร กว่า 100 ราย ร่วมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ระหว่าง 15-17 พ.ย. นี้ พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจรร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมเรือ และเทคโนโลยี

     นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าบีโอไอได้เพิ่มบทบาทและภารกิจของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน หรือ BUILD (บิลด์) เดิมที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ชื้อกับผู้ขายในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เป็นหลัก ให้ขยายไปสู่การช่วยพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม