ภาพข่าวกิจกรรม "นำสื่อมวลชนในภาคเหนือเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา"

09 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพข่าวกิจกรรม "นำสื่อมวลชนในภาคเหนือเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา" ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2561


     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) นำโดยนางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการพร้อมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สำรวจความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก  พร้อมเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  และเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมทั้งความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของด่านศุลกากรแม่สอด ซึ่งเป็นด่านศุลกากรทางบกที่อยู่ติดเขตแดนไทยกับสหภาพเมียนมา พร้อมเยี่ยมชมระบบตรวจสอบสินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ของศุลกากรและเดินทางไปยังเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ซึ่งจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีการลงทุนปรับปรุงสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับกับการขยายตัวด้านการค้าระหว่างสองประเทศ ซึ่งถือเป็นเมือง คู่ค้าที่สำคัญของอำเภอแม่สอด  มีแม่น้ำเมยเป็นเขตแดน เชื่อมด้วยสะพานมิตรภาพไทย - พม่า  ต่อมาคณะได้เยี่ยมชมศูนย์เบ็ดเสร็จสำหรับ   นักลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าโครงการร่วมกับ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และคณะได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท แม่สอดซาคาเอะเลซ จำกัด  ซึ่งผลิตผ้าลูกไม้คุณภาพดีสำหรับชุดชั้นในสตรี จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นการขยายการลงทุนจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน โดยนักลงทุนจากญี่ปุ่น

Link ข่าว
1. http://cm-leadernews.com/?p=10047

2. http://www.northpublicnews.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99/

3. http://www.naewna.com/local/319334/preview

4. http://www.taksez.com/th/news/N0000499.html

5. http://www.northpublicnews.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4/

6. http://www.cmpublica.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%8a %e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%87-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0/

7. https://www.prachachat.net/local-economy/news-115564

8. http://www.northpublicnews.com/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-10-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%87/