บีโอไอ เชิญร่วมอบรมและสัมมนา เรื่อง "วิธีการยื่นขอนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบช่างฝีมือ e-Expert System และระบบ Single Window for Visas and Work Permits"

05 มีนาคม 2561
บีโอไอ เชิญร่วมอบรมและสัมมนา เรื่อง "วิธีการยื่นขอนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบช่างฝีมือ e-Expert System และระบบ Single Window for Visas and Work Permits"
ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

 
     ด้วยกลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจะจัดอบรมและสัมมนาเรื่อง "วิธีการยื่นขอนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ผ่านระบบช่างฝีมือ e-Expert System และระบบ Single Window for Visas and Work Permits" ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.30 - 12.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในแนวปฏิบัติของการยื่นขอรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับบริษัทที่มีผู้บริหาร ผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
     สำนักงานขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนจำนวนบริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากท่านสนใจและมีข้อส่งสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชนก มหาผล ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โทรศัพท์ 053 294 100

จดหมายเชิญและกำหนดการ.pdf 
แบบตอบรับ.pdf
คู่มือการยื่นคำร้องในระบบ e-Expert.pdf
 
คู่มือระบบ Single Window for Visa and Work Permit