ภาพกิจกรรม "นำผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ เกาะติดสถานการณ์ EEC และร่วมงาน SUBCON Thailand 2018"

14 มิถุนายน 2561
กิจกรรม "นำผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ เกาะติดสถานการณ์ EEC และร่วมงาน SUBCON Thailand 2018" ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561
 
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)  จัดกิจกรรม "นำผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ เกาะติดสถานการณ์ EEC และร่วมงาน SUBCON Thailand 2018" เส้นทางเชียงใหม่ - อู่ตะเภา - ชลบุรี - ฉะเชิงเทรา - กทม - เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561   โดยมีผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยบีโอไอเชียงใหม่ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ซี ซี ออโตพาร์ท จำกัด และ บริษัท เอส พี เมทัลพาร์ท จำกัด และการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนในกิจการที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี), คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  และงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องจักรในงาน Subcon Thailand 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา