บีโอไอเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม "Northern Thailand Food Valley 2018" ภายในงาน Lanna Expo 2018

28 มิถุนายน 2561
บีโอไอเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม "Northern Thailand Food Valley 2018"  ภายในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่