บีโอไอส่งเสริม เพื่อก้าวที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอากาศยานไทย

18 มิถุนายน 2561