หลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC)” รุ่นที่ 14 – 15 “เรียนลัดด้านการลงทุนในต่างประเทศผ่านประสบการณ์ตรงกับธุรกิจระดับ ‘กูรู’ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศรัสเซีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย”

06 กรกฎาคม 2561