ภาพกิจกรรม "ร่วมต้อนรับ MR.GEOFFREY QUINTON MITCHELL DOIDGE เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยพร้อมคณะ"

12 กรกฎาคม 2561
ภาพกิจกรรม "ร่วมต้อนรับ MR.GEOFFREY QUINTON MITCHELL DOIDGE  เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยพร้อมคณะ"
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ​ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 
นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พร้อมด้วยนางเรไร รักศิลปกิจ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ  ร่วมต้อนรับ MR.GEOFFREY QUINTON MITCHELL DOIDGE  เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยพร้อมคณะ และประชุมหารือการสนับสนุนทางด้านการค้า และโอกาสในการลงทุนของธุรกิจไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่