ภาพกิจกรรมบีโอไอเชียงใหม่ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน"

16 กรกฎาคม 2561
ภาพกิจกรรมบีโอไอเชียงใหม่ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "เสริมแกร่ง SMEs  รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน" ภายใต้โครงการ "SMEs สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0"
ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่