ภาพกิจกรรมบีโอไอเชียงใหม่ "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมแพทย์แผนไทยครบวงจร"

29 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมบีโอไอเชียงใหม่ "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมแพทย์แผนไทยครบวงจร" ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 เส้นทาง เชียงใหม่-กรุงเทพฯ-นครนายก-ปราจีนบุรี-อยุธยา-ปทุมธานี-สมุทรปราการ-เชียงใหม่