บอร์ดบีโอไอส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ไฟเขียวโครงการใหญ่มูลค่ารวมกว่า 1.6 แสนล้านบาท

13 กันยายน 2561
บอร์ดบีโอไอส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน
ไฟเขียวโครงการใหญ่มูลค่ารวมกว่า 1.6 แสนล้านบาท