กลุ่มอากาศยานฝรั่งเศสสนใจลงทุนไทย บีโอไอเล็งดึงลงทุนในเขตเมืองการบินภาคตะวันออก

24 กันยายน 2561
กลุ่มอากาศยานฝรั่งเศสสนใจลงทุนไทย
บีโอไอเล็งดึงลงทุนในเขตเมืองการบินภาคตะวันออก