บอร์ดบีโอไออนุมัติหลักการ 2 โครงการสัมปทานใหญ่ ให้ส่งเสริมผู้ชนะประมูล ท่าอากาศยานอู่ตะเภา - ดิจิทัล พาร์ค

28 กันยายน 2561
บอร์ดบีโอไออนุมัติหลักการ 2 โครงการสัมปทานใหญ่
ให้ส่งเสริมผู้ชนะประมูล ท่าอากาศยานอู่ตะเภา - ดิจิทัล พาร์ค