ข่าวกิจกรรม

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" 07 มกราคม 2562

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่