ข่าวกิจกรรม

บีโอไอ เชียงใหม่ เชิญร่วมกิจกรรม "เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือ ผ่านการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)" 15 พฤษภาคม 2562

บีโอไอ เชียงใหม่ เชิญร่วมกิจกรรม "เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือ ผ่านการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)"

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมืออุปกรณ์ และการบริการทางการแพทย์ครบวงจร ณ ไต้หวัน 23 เมษายน 2562

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม "สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมืออุปกรณ์ และการบริการทางการแพทย์ครบวงจร" ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2562

บีโอไอ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุน ในปีแห่งการลงทุน" 18 เมษายน 2562

บีโอไอ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุน ในปีแห่งการลงทุน" ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้อง Grand Hall 202 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติไบเทค

SUBCON THAILAND 2019 29 มีนาคม 2562

SUBCON THAILAND 2019