ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคาร บริษัท ฟาร์มฮันนง (ประเทศไทย) จำกัด 28 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคาร บริษัท ฟาร์มฮันนง (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 2 หนังสือพิมพ์คนล้านนา 28 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 2 หนังสือพิมพ์คนล้านนา

ภาพกิจกรรม "นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย" 12 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม "นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย" ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" 06 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" ในวันที่ 25 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด" 04 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด"

ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย The malaysian Consortium of Mid - Teir Companies (MCMTC) 29 พฤศจิกายน 2561

ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย The malaysian Consortium of Mid - Teir Companies (MCMTC)

หน้า 1 / 3