ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม "นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย" 12 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม "นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย" ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" 06 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" ในวันที่ 25 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด" 04 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด"

ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย The malaysian Consortium of Mid - Teir Companies (MCMTC) 29 พฤศจิกายน 2561

ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย The malaysian Consortium of Mid - Teir Companies (MCMTC)

ภาพกิจกรรมการอบรมเรื่อง "การขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 30 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมการอบรมเรื่อง "การขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมบีโอไอเชียงใหม่ "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมแพทย์แผนไทยครบวงจร" 29 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมบีโอไอเชียงใหม่ "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมแพทย์แผนไทยครบวงจร" ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561

หน้า 1 / 3