ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด" 04 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด"

ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย The malaysian Consortium of Mid - Teir Companies (MCMTC) 29 พฤศจิกายน 2561

ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย The malaysian Consortium of Mid - Teir Companies (MCMTC)

ภาพกิจกรรมการอบรมเรื่อง "การขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 30 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมการอบรมเรื่อง "การขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมบีโอไอเชียงใหม่ "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมแพทย์แผนไทยครบวงจร" 29 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมบีโอไอเชียงใหม่ "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมเพิ่มโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมแพทย์แผนไทยครบวงจร" ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมบีโอไอเชียงใหม่ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน" 16 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรมบีโอไอเชียงใหม่ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน" ภายใต้โครงการ "SMEs สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม "ร่วมต้อนรับ MR.GEOFFREY QUINTON MITCHELL DOIDGE เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยพร้อมคณะ" 12 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม "ร่วมต้อนรับ MR.GEOFFREY QUINTON MITCHELL DOIDGE เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยพร้อมคณะ" วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

หน้า 1 / 2