ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคาร บริษัท ฟาร์มฮันนง (ประเทศไทย) จำกัด

28 มีนาคม 2562
นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคาร บริษัท ฟาร์มฮังนง (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ซึ่งบริษัทฯ ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน
ในกิจการวิจัยและพัฒนาความต้านทานโรคของเมล็ดพันธุ์พืช โดยกิจการ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่