ข่าวกิจกรรม

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "LTR VISA (Long-Term Resident Visa)" 10 กรกฎาคม 2566

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "LTR VISA (Long-Term Resident Visa)"

BOI พิษณุโลกขอเชิญร่วมโครงการ "สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs / Startups อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ" 13 กรกฎาคม 2566

BOI พิษณุโลกขอเชิญร่วมโครงการ "สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs / Startups อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ"

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมกิจกรรม “ศึกษาลู่ทางการค้า-การลงทุนในประเทศกัมพูชา” 13 กรกฎาคม 2566

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมกิจกรรม “ศึกษาลู่ทางการค้า-การลงทุนในประเทศกัมพูชา”

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยร่วมกับบีโอไอ(พิษณุโลก) ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สำรวจเส้นทาง กรุงเทพ-แม่สอด เจาะลึกพื้นที่ SEZแม่สอด เยี่ยมชมโรงงาน สร้างเครือข่าย สู่โอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในพื้นที่ศักยภาพแม่สอด จังหวัดตาก" 12 กรกฎาคม 2566

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยร่วมกับบีโอไอ(พิษณุโลก) ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สำรวจเส้นทาง กรุงเทพ-แม่สอด เจาะลึกพื้นที่ SEZแม่สอด เยี่ยมชมโรงงาน สร้างเครือข่าย สู่โอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในพื้นที่ศักยภาพแม่สอด จังหวัดตาก"

บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ต่อแต้มการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก SEZ อย่างไร" 19 มิถุนายน 2566

บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ต่อแต้มการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก SEZ อย่างไร"

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "มาเรียนรู้เรื่องการเปิดดำเนินการ และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กับบีโอไอ" 19 มิถุนายน 2566

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "มาเรียนรู้เรื่องการเปิดดำเนินการ และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กับบีโอไอ"

หน้า 2 / 4