รัฐบาลดึงซีอีโอโลกร่วมขับเคลื่อน "ประเทศไทย 4.0" บีโอไอหวัง HIA ช่วยดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (16/02/2560)

16 กุมภาพันธ์ 2560
รัฐบาลดึงซีอีโอโลกร่วมขับเคลื่อน "ประเทศไทย 4.0"
บีโอไอหวัง HIA ช่วยดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

     รองนายกฯ สมคิด เผย 34 ซีอีโอบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนของบีโอไอ ร่วมเสนอความเห็นเพื่อขับเคลื่อน "ประเทศไทย 4.0" ถือเป็นข้อเสนอที่มีค่าอย่างมากเพราะมาจากมุมมองของผู้นำภาคธุรกิจในเวทีโลก ด้านบีโอไอพร้อมรับคำแนะนำมาจัดทำแผนชักจูงการลงทุนและการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน หวังช่วยดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจากต่างประเทศ

     นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน (Honorary Investment Advisor : HIA) ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกเข้าร่วม 34 ราย ว่า ประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อก้าวไปสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" จึงจำเป็นที่จะต้องรับฟังความเห็นและข้อเสนอจากผู้นำภาคธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจในเวทีโลก ดังนั้น ความเห็นของบรรดาซีอีโอจะมีส่วนช่วยสร้างอนาคตของประเทศไทยไปสู่ "ประเทศไทย 4.0" ได้อย่างแน่นอน

     สำหรับข้อเสนอและความเห็นจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนที่มีต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ "Thailand 4.0" นั้น ประเด็นหลักก็คือ การพัฒนาคน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยควรมีพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในการพัฒนาคน หลายบริษัทเห็นว่า บุคลากรไทยมีทักษะพื้นฐานดีอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องเพิ่มทักษะขั้นสูง จะช่วยให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ 4.0 ได้ ทั้งนี้ หลายบริษัทมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาคน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และเอสเอ็มอี หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ นิว สตาร์ทอัพ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าความร่วมมือกับภาคเอกชนจะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดเพิ่มเติม