ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โอกาสและความท้าทายในระดับพื้นที่" 15 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โอกาสและความท้าทายในระดับพื้นที่"

ภาพกิจกรรม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธในกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จ.ลำปาง 14 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธในกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จ.ลำปาง

ภาพกิจกรรม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธในกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จ.ลำพูน 14 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธในกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จ.ลำพูน

ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมครั้งที่ 26-29 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 01 มีนาคม 2566

ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมครั้งที่ 26-29 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน

น้อมรำลึก พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 06 ธันวาคม 2565

น้อมรำลึก พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรม "Chiang Mai Digital Economy & It Forum 2022 On and Beyond" 14 กันยายน 2565

นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรม "Chiang Mai Digital Economy & It Forum 2022 On and Beyond"

หน้า 1 / 7