ข่าวกิจกรรม

บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "เปิดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ขอบ BOI กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ BCG หรือไม่" 18 กรกฎาคม 2566

บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "เปิดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ขอบ BOI กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ BCG หรือไม่"

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "LTR VISA (Long-Term Resident Visa)" 10 กรกฎาคม 2566

บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "LTR VISA (Long-Term Resident Visa)"

BOI พิษณุโลกขอเชิญร่วมโครงการ "สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs / Startups อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ" 13 กรกฎาคม 2566

BOI พิษณุโลกขอเชิญร่วมโครงการ "สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs / Startups อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ"

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมกิจกรรม “ศึกษาลู่ทางการค้า-การลงทุนในประเทศกัมพูชา” 13 กรกฎาคม 2566

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการไทย เข้าร่วมกิจกรรม “ศึกษาลู่ทางการค้า-การลงทุนในประเทศกัมพูชา”

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยร่วมกับบีโอไอ(พิษณุโลก) ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สำรวจเส้นทาง กรุงเทพ-แม่สอด เจาะลึกพื้นที่ SEZแม่สอด เยี่ยมชมโรงงาน สร้างเครือข่าย สู่โอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในพื้นที่ศักยภาพแม่สอด จังหวัดตาก" 12 กรกฎาคม 2566

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทยร่วมกับบีโอไอ(พิษณุโลก) ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สำรวจเส้นทาง กรุงเทพ-แม่สอด เจาะลึกพื้นที่ SEZแม่สอด เยี่ยมชมโรงงาน สร้างเครือข่าย สู่โอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในพื้นที่ศักยภาพแม่สอด จังหวัดตาก"

บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ต่อแต้มการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก SEZ อย่างไร" 19 มิถุนายน 2566

บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "นโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ต่อแต้มการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก SEZ อย่างไร"

หน้า 1 / 4