ขอแนะนำ เลขาธิการบีโอไอคนใหม่

05 ตุลาคม 2560
วันนี้ (2 ตุลาคม 2560) ขอแนะนำ เลขาธิการบีโอไอคนใหม่ และเป็นเลขาธิการคนที่ 14 ของบีโอไอ คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจร่วมกับคณะของรัฐบาล นำโดย นายกรัฐมนตรี ในการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ