ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย The malaysian Consortium of Mid - Teir Companies (MCMTC)

29 พฤศจิกายน 2561
นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (บีโอไอเชียงใหม่) ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศมาเลเซีย The malaysian Consortium of Mid - Teir Companies (MCMTC) ที่มาสำรวจลู่ทางการลงทุนและเจรจาธุรกิจในภาคเหนือ ทั้งนี้คณะนักธุรกิจดังกล่าวได้ร่วมประชุมและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โลจิสติกส์ ยานยนต์ และเคมีอุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม D204 ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่