ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 2 หนังสือพิมพ์คนล้านนา

28 มีนาคม 2562
นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 2 หนังสือพิมพ์คนล้านนา 
ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานบริษัท นอร์ท มีเดีย 2018 จำกัด เลขที่ 63/16 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่