บีโอไอ หนุนนักลงทุนบุก 3 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ แอฟริกาตะวันออก เอเชียกลาง เอเชียใต้ เตรียมเปิดอบรมหลักสูตรีสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ รุ่น 16-17

05 เมษายน 2562