การลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 253 ญี่ปุ่นครองแชมป์ลงทุนสูงสุด

16 พฤษภาคม 2562