ภาพกิจกรรมงานสัมมนา "เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบนักลงทุนในภาคเหนือ"

04 กันยายน 2562
ภาพกิจกรรมงานสัมมนา "เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบนักลงทุนในภาคเหนือ" ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562

นางสาวดวงใจ  อัศวจิรจิตร์  เลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานและร่วมบรรยายในงานสัมมนา "เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบนักลงทุนในภาคเหนือ" แก่นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ​ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยายกาศการลงทุนและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ และให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบนโยบายใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการลงทุน ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือ จัดโดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)