ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น จากบริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

11 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น จากบริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

 
     นางสาวกนกพร โชติปาล รับคณะนักลงทุนชาวญี่ปุ่น จาก บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) เข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องการลงทุนกิจการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562