ภาพกิจกรรม ประชุม "คณะนักลงทุนจากธนาคาร Credit Suisse" ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา จ.เชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรม ประชุม "คณะนักลงทุนจากธนาคาร Credit Suisse"
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา จ.เชียงใหม่

 
     นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมประชุมกับคณะนักลงทุนจากธนาคาร Credit Suisse ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยในงานประชุมมีการบรรยายเรื่อง Investment Opportunities in Thailand โดยนางสาวกาญจนา นพพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการบรรยายจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1, โครงการ Northern Food Valley, MiC-T Association เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโอกาศลงทุนในภาคเหนือ