ภาพกิจกรรม บริจาคคอมพิวเตอร์ แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยและโรงแรมบ้านหนองโค้ง จ.เชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรม บริจาคคอมพิวเตอร์ แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยและโรงแรมบ้านหนองโค้ง จ.เชียงใหม่
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

 
     นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย และโรงเรียนบ้านหนองโค้ง จังหวัดเชียงใหม่