ภาพกิจกรรม งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรม งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารกีฬา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

 
     นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 และเจ้าหน้าที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ อาคารกีฬา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562