ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมงานแสดงสินค้าในโครงการจับคู่ธุรกิจ LEs vs SMEs

02 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมงานแสดงสินค้าในโครงการจับคู่ธุรกิจ LEs vs SMEs
ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน 
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562


     นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมงานแสดงสินค้าในโครงการจับคู่ธุรกิจ LEs vs SMEs และบรรยายในห้วข้อ "บีโอไอกับการส่งเสริม SMEs" ห้องประชุมสมจิณณ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562