ภาพกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "เงื่อนไขบีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด"

18 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรมสัมมนา เรื่อง "เงื่อนไขบีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด"
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 
     นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เป็นประธานในงานสัมมนา เรื่อง "เงื่อนไขบีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด" ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยคุณวันทนา ทาตาล ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาดังกล่าว