บีโอไอชี้แจงกรณีบริษัท จีเอ็ม ประกาศจะยุติการผลิตและจำหน่ายเชฟโรเลตในประเทศไทย

18 กุมภาพันธ์ 2563

     ตามที่บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส หรือจีเอ็ม ประกาศจะยุติการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลตในประเทศไทยภายในปี 2563 นั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ขอชี้แจงในประเด็นนี้ว่า บริษัท จีเอ็ม เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ตั้งโครงการอยู่ในจังหวัดระยอง โดยบริษัทใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตสำหรับตลาดในประเทศไทยและรถยนต์ยี่ห้อโฮเด้นสำหรับตลาดประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ แต่ด้วยสภาพการตลาดปัจจุบันซึ่งยอดขายทั้งในประเทศและส่งออกไม่เป็นไปตามคาด บริษัทจึงตัดสินใจประกาศหยุดการผลิตรถยนต์และการขายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทย พร้อมกับการหยุดจำหน่ายรถยนต์โฮเด้น ในประเทศออสเตรเลีย

     แม้ว่าบริษัท จีเอ็ม จะยุติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย แต่บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ (SUVs) และรถบรรทุกชั้นนำของประเทศจีนได้ประกาศแผนที่จะเข้ารับช่วงธุรกิจในประเทศไทยต่อจากบริษัท จีเอ็ม รวมทั้งมีแผนจะขยายการลงทุนในไทยและใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนและออสเตรเลีย อีกทั้งมีแผนการจ้างแรงงาน รวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยเพื่อให้รองรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ สำนักงานจะหารือกับทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในระยะต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่

More Informations


No.27_2563TH.pdf