สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

19 มีนาคม 2563
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อ ที่เดินทางจากประเทศต่อไปนี้ และพำนักในประเทศไทยไม่ถึง 14 วัน
โปรดติดต่อสำนักงาน ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ การประชุมออนไลน์ เป็นต้น

จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเก๊า ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี อิตาลี อิหร่าน เยอรมนี ฝรั่งเศส สิงคโปร์ สเปน สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เบลเยียม ออสเตรีย

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Dear Customers,

Given the covid-19 situation, we would liketo request for the kind cooperation from those visitors arriving from the following areas and residing in Thailand for less than 14 days to contact us through other means such as emails, phones, online meetings, etc.

China, Hong Kong, Japan, Macau, Taiwan, Republic of Korea, Italy, Iran, Germany, France, Singapore, Spain, USA, Switzerland, UK, Norway, Netherlands, Sweden, Belgium and Austria

------------------------------------------------