​บีโอไอเชียงใหม่ เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในสำนักงาน

22 เมษายน 2563