ขอแนะนำบริการใหม่ SMART VISA ONLINE CLINIC

03 เมษายน 2563
ข่าวดีของผู้สนใจ SMART Visa

หน่วย Smart Visa ขอแนะนำบริการใหม่ SMART VISA ONLINE CLINIC

- ให้คำปรึกษาแก่ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (talent) นักลงทุน (investor) ผู้บริหารระดับสูง (Senior executive) Startup และผู้สนใจ

- ให้ข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

- แนะนำขั้นตอนการสมัคร และการเตรียมเอกสาร

คลิกจองเวลาได้ที่ https://bit.ly/3bQl2ur หรือติดต่อนัดหมายทางเว็บไซต์หรือ อีเมลได้แล้ววันนี้

https://smart-visa.boi.go.th

smartvisa@boi.go.th

ภาษาที่ใช้: ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น