บีโอไอปลุกความเชื่อมั่นนักลงทุนฮ่องกง จัดสัมมนาออนไลน์ย้ำย้ายฐานลงทุนในไทย

25 มิถุนายน 2563
     บีโอไอผนึกฮ่องกงจัดสัมมนาออนไลน์ครั้งแรกหลังวิกฤตโควิด-19 กระตุ้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุน ยกระดับด้านนวัตกรรมไทยชูจุดแข็งศูนย์กลางการลงทุนในอาเซียน พร้อมเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่และโอกาสทางธุรกิจในยุคโควิด-19

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง (Commerce and Economic Development Bureau, Government of HKSAR) จัดงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “Resilience Strategy: Thailand – Hong Kong Partnership” เพื่อให้ข้อมูลการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และยกระดับนวัตกรรมระหว่างไทย-ฮ่องกง ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลาประเทศไทย 16.00 – 17.30 น.

     งานสัมมนาดังกล่าว บีโอไอได้รับเกียรติจากนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน พร้อมบรรยายศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บรรยายประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมนำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุน และมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนในช่วงโควิด-19 ให้แก่นักลงทุนฮ่องกง อีกทั้งยังมีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างบรรยากาศในการลงทุนจากผู้แทนฝ่ายฮ่องกง เช่น ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนา เศรษฐกิจฮ่องกง ประจำประเทศไทย (Commerce and Economic Development Bureau, Government of HKSAR) ผู้แทนจากองค์การสภาพัฒนาการการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) และผู้แทนจากสมาพันธ์อุตสาหกรรมฮ่องกง (The Federation of Hong Kong Industries หรือ FHKI) เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้บริหารบริษัทในฮ่องกงและสมาชิกสมาคมการค้าต่างๆ เข้าร่วมกว่า 500 คน

     สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกระหว่างบีโอไอกับฮ่องกง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนฮ่องกงมากขึ้น ปัจจุบันนักลงทุนฮ่องกงยังให้ความสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากสงครามการค้า และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้นักลงทุนมีการปรับแผนย้ายฐานการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง

     ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขไทย มีความมั่นคงปลอดภัย ประกอบกับประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในอีอีซี ซึ่งถือเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่นักลงทุนฮ่องกงให้ความสนใจมาก รวมทั้งการมีซัพพลายเชนที่ครบวงจร และมีสิทธิประโยชน์จูงใจในการลงทุน บีโอไอหวังว่าการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง งานสัมมนาดังกล่าวเปิดรับนักลงทุนไทยเข้าร่วมเช่นกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์ https://zoom.us/webinar/register/WN_JK7jVHMiS2ahkBi4z2AKWw?fbclid=IwAR0BhzrYAMmQiPxUWfzhy8qE_m3z5dU72PELOMr8FuNjHPC4qMrLxLj_MEw หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02 553 8480 อีเมล mkt_webinar@boi.go.th

More Informations

No80_2563.pdf