บีโอไอเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างใช้ชื่อสำนักงาน หลอกลงทุนออนไลน์

14 กันยายน 2563

     บีโอไอ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อของสำนักงาน เพื่อติดต่อ ทำธุรกรรมการลงทุนออนไลน์แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
     ด้วยปรากฏว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ สัญลักษณ์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อหวังสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงให้ประชาชนลงทุน ในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ โดยอ้างว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็น สิ่งผิดกฎหมายและทำให้ประชาชนเข้าใจผิดจากการใช้ชื่อของสำนักงาน
ทั้งนี้ บีโอไอเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมูลค่าเพิ่มสูงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ไม่เกี่ยวกับภาษี มิได้มีบทบาทและภารกิจในการดำเนินธุรกิจทางการเงิน เพื่อแสวงหากำไร แต่ประการใด จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

     หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลจากบีโอไอ โปรดติดต่อศูนย์บริการการลงทุน ได้ที่โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 1 หรือ head@boi.go.th

More Informations

No120_2563.pdf