นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เออร์นี่ อิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

09 มิถุนายน 2565
นายวรชาติ  ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  
ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เออร์นี่ อิเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
เข้าเยี่ยมและขอคำปรึกษาการลงทุน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 
ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)