นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พบปะผู้ประกอบการ บริษัท ดีฟ เอสแอลจี จำกัด

15 มิถุนายน 2565
นายวรชาติ  ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
พบปะผู้ประกอบการ บริษัท ดีฟ เอสแอลจี จำกัด ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตกระเป๋า อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ในวันที่ 14  มิถุนายน 2565 เพื่อเผยแพร่นโยบายส่งเสริมการลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุนพิเศษอื่น ๆ