บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Ready for Take-off : สร้างธุรกิจผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดยุโรป”

07 กรกฎาคม 2565
บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์
“Ready for Take-off : สร้างธุรกิจผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดยุโรป”
 
     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ โดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1-7 และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ      นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือบีโอไอแฟรงก์เฟิร์ต เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Ready for Take-off : สร้างธุรกิจผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดยุโรป” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตรในแฟรงก์เฟิร์ต และเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสขยายธุรกิจ โดยได้เชิญสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “เจาะลึกตลาดยุโรป โอกาสการค้าและการลงทุน” พร้อมดึงสถาบันการเงิน EXIM BANK ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “สนับสนุนการค้า-การลงทุนด้านการเงินสู่ตลาดยุโรป” รวมถึงในช่วง Showcase “ก้าวสู่ตลาดยุโรปอย่างประสบความสำเร็จ” ได้เชิญบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ที่ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศโปรตุเกสแล้ว มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่นักลงทุนที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้
 
ผู้สนใจลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LLjmM7jAS52zpqjvwxSDUg

(หรือสแกน QR Code ด้านล่าง)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
คุณวีรพล จันโททัย          โทร 0 2553 8111 ต่อ 6178
คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร  โทร 0 2553 8399
คุณจิตติมา ศรีหาภูธร       โทร 0 2553 8207     
อีเมล์
ecosystem@boi.go.th