บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ"

08 กรกฎาคม 2565
     บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ" ในวัน ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
เวลา 08.30 - 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 


การเสวนา เรื่อง "มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน/ การใช้พลังงานทดแทน / การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"
  • ผู้จัดการบริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)จำกัดสาขากำแพงเพชร หรือผู้แทนโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงานและโครงการติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ PS Solar roof top
  • ผู้จัดการบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากหรือผู้แทนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากทุนลอยน้ำ
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/UWizW7BTpRDDdG9L6

สอบถามข้อมูลโทร 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701- 2 และ 4712
E-mail : phitsanulok@boi.go.th
Website : https://phitsanulok.boi.go.th