นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรม "Chiang Mai Digital Economy & It Forum 2022 On and Beyond"

14 กันยายน 2565
     นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม "Chiang Mai Digital Economy & It Forum 2022 On and Beyond" 
อีกทั้งได้พบปะกับคลัสเตอร์บริษัทดิจิทัล ซอฟต์แวร์ สื่อ ไอที และบริษัทออกแบบของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 12 ปี ของเชียงใหม่สร้างสรรค์
ณ Exhibition hall อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในวันที่ 13 กันยายน 2565
จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเชียงใหม่สร้างสรรค์