บีโอไอพิษณุโลก เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการส่งเสริม BIO Hub และกิจการ Smart SMEs"

06 กุมภาพันธ์ 2566
บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนา
เรื่อง "BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการส่งเสริม BIO Hub และกิจการ Smart SMEs" วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา ห้องประชุมคริสตัล ฮอลล์ จังหวัดนครสวรรค์ 

♦กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗
  • บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ BOI ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนแบบ BIO HUB และ Smart SMEs ได้อย่างไร” โดย ผอ.กองยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน หรือผู้แทน
  • การเสวนาหัวข้อ “มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และการขับเคลื่อนนโยบาย Bio HUB เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง”
วิทยากร: 

1. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 หรือผู้แทน
2. อุตสาหกรรมจังหวัดนครสรรค์ หรือผู้แทน
3. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จังหวัดพิษณุโลก หรือผู้แทน
4. ผู้จัดการ SMEs Bank สาขานครสรรค์ หรือผู้แทน
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสรรค์ หรือผู้แทน

♦การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ “แนวโน้มอนาคตการลงทุนในภาคเหนือตอนล่างปี 2566 หลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด”

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนสำนักงานยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์
2. ผอ.กองยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน หรือผู้แทน
3. ผอ.กองส่งเสริมการลงทุน 1 หรือผู้แทน
4. ผอ.นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร หรือผู้แทน
5. ผู้จัดการ บสย. พิษณุโลก หรือผู้แทน 
6. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือตอนล่าง 10-15 คน

♦คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุน/คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ/แหล่งเงินทุนจากภาค รัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับ โดย BOI/ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด/ผู้แทน SMEs Bank/ผู้แทน บสย.(อาหารว่างช่วงบ่ายจัดในห้องประชุมเวลาประมาณ 15.00 น.)

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/MoEnyy5pAWPYKcvE8

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

สอบถามข้อมูลโทร 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701- 2 และ 4712

Email : phitsanulok@boi.go.th
https://phitsanulok.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ