ภาพข่าวกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมครั้งที่ 26-29 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566

01 มีนาคม 2566
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดนำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมสนับสนุน (Subcontractor) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมครั้งที่ 26-29 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการขยายการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการจากส่วนกลาง กับบริษัทผู้ซื้อในภูมิภาค และสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจพื้นที่ภาคเหนือระหว่างภาครัฐและเอกชน