ภาพกิจกรรม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธในกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จ.ลำพูน

14 มีนาคม 2566
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธในกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) และคุณดาริกา ทรวงแก้ว  
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากบีโอไอเพื่อ SMEs” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน