ภาพกิจกรรม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธในกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จ.ลำปาง

14 มีนาคม 2566
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธในกิจกรรม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) และคุณดาริกา  ทรวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากบีโอไอเพื่อ SMEs” ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง