ภาพข่าวกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ

11 พฤษภาคม 2566
"นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวซ่อนกลิ่น  พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ และคณะผู้บริหารบีโอไอ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะนโยบาย SMEs ,  NEC   และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภาคเหนือ  ณ ห้องสุโขทัย 3 โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่  ในวันที่  27 เมษายน 2566"